අප අමතන්න

අපි සම්බන්ධව සිටිමු

Flex සමඟ සම්බන්ධ වීම කිසි විටෙක පහසු නොවීය. අප අමතන්න, අපගේ සජීවී කතාබස් විජට් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කරන්න, අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබ වෙත පැමිණෙන්නෙමු!

විද්යුත් තැපෑල

hello@makemyqr.com

දුරකථන

+971 555 73 6767

කාර්යාලය

Corniche St. Abu Dhabi, UAE

නිව් යෝර්ක්, NY 10013

සමාජ